>

Post Top Ad

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Share This

(Xây dựng) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn các tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030. Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 và dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh, xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
Cơ sở xử lý chất thải rắn nằm ngoài đô thị.


Khuyến khích đầu tư xử lý chất thải rắn


Quyết định nêu rõ, Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai được lập trên cơ sở từng bước đóng cửa các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và quá tải để đảm bảo giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. Xây dựng đồng bộ các cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng, liên tỉnh và hệ thống thu gom, vận chuyển phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Quy hoạch cũng chỉ ra việc chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn, việc thu gom tái sử dụng được ưu tiên bằng công nghệ tiên tiến. Hạn chế đến mức tối đa việc chôn lấp chất thải rắn nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chất thải rắn nguy hại phải được thu gom, xử lý theo quy định không phát tán ra môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.


Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn được lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, giao thông, địa hình đặc thù của khu vực và năng lực thu gom, vận chuyển của địa phương. Đối với việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường được Quyết định nêu rõ, với khu vực đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn...), thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ nơi phát sinh tới các điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc được vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch. Khu vực nông thôn, việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết thôn, xã và vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn cấp huyện hoặc thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Chất thải rắn công nghiệp và làng nghề sẽ được thu gom trực tiếp từ các cơ sở sản xuất để chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh.


Đối với chất thải rắn nguy hại, được thu gom, vận chuyển trực tiếp đến các cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại vùng liên tỉnh, vùng tỉnh. Đối với các tỉnh cách xa các cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại được thu gom vận chuyển trực tiếp đến trạm trung chuyển chất thải rắn nguy hại.


Cơ sở xử lý chất thải rắn phải theo quy hoạch


Để xử lý chất thải rắn hiệu quả và đảm bảo an toàn về môi trường thì việc quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn phải được coi trọng. Quyết định nêu rõ, các cơ sở xử lý chất thải rắn bố trí ở ngoài phạm vi đô thị, ưu tiên các vị trí cuối hướng gió chính, cuối dòng chảy của sông suối và được trồng cây xanh cách ly. Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm bảo vệ nguồn nước trong khu vực hệ thống sông Đồng Nai.


Các địa phương cần rà soát, xây dựng giải pháp cụ thể hạn chế ảnh hưởng tới môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn hiện hữu đang gây ô nhiễm lưu vực hệ thống sông Đồng Nai như xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác, chuyển đổi công nghệ, hạn chế chôn lấp hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh, thực hiện quan trắc và giải pháp xử lý giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn; nâng cấp, cải tạo, xử lý và kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn khác nhằm bảo vệ nguồn nước trong toàn khu vực.


Theo quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030, bao gồm 34 cơ sở xử lý chất thải rắn, bao gồm 2 cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh và 32 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh, trong đó xác định 18 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến các đoạn sông đang là nguồn cấp nước và 14 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đến các đoạn sông đang là nguồn cấp nước.

Lưu vực sông Đồng Nai trong Quyết định này gồm ranh giới hành chính của 11 tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và Long An.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages