>

Post Top Ad

DN ngành Xây dựng năm 2014: Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng các lĩnh vực

Share This

(Xây dựng) - Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, năm 2014 các DN trong ngành tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.


Năm 2014, tổng số DN hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng là 75.998 DN, tăng 3.770 DN so với năm 2013. Năm 2014, các DN trong Ngành đã tập trung thực hiện tái cơ cấu, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển SXKD, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiều DN BĐS đã tích cực đầu tư phát triển nhà ở xã hội, xác định đây là giải pháp đúng đắn và phù hợp, vừa mang lại lợi ích cho DN và người lao động, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, giúp người nghèo cải thiện chỗ ở.


Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2014 theo giá hiện hành ước đạt 849 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 84,3 nghìn tỷ đồng (giảm 8,9% so với 2013), chiếm 9,9%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 709,9 nghìn tỷ đồng (tăng 10,3% so với 2013), chiếm 83,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 54,8 nghìn tỷ đồng (tăng 62,3% so với 2013), chiếm 6,5%.


Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2014 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 676 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2013. Giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng là 161,87 nghìn tỷ đồng, tăng 7,07% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 6,0% GDP cả nước. Lĩnh vực kinh doanh BĐS và xây dựng là 2 lĩnh vực thu hút mạnh vốn đầu tư FDI.


Tổng giá trị sản xuất kinh doanh các DN thuộc Bộ ước đạt 149.587 tỷ đồng, đạt 106,9% kế hoạch, bằng 103,6% so với cùng kỳ; Tổng giá trị đầu tư ước đạt 15.060 tỷ, đạt 102,3% kế hoạch, bằng 144,2% so với cùng kỳ; Doanh thu ước đạt 133.391 tỷ, bằng 104% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.829 tỷ, bằng 154% so với cùng kỳ. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm 2011 - 2013, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Tình hình tài chính các Cty mẹ TCty và các Cty cổ phần đã có chuyển biến theo hướng tích cực, lành mạnh và ổn định.


Thư Kỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages