>

Post Top Ad

Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới

Share This

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng trả lời Cty TNHH Hưng Điền về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới.
Giá hợp đồng được điều chỉnh trong cả thời gian gia hạn nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận - Ảnh minh họa.


Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.


Theo nội dung công văn số 01/CV-HĐ ngày 16/12/2014, thì hợp đồng ký theo đơn giá, nội dung hợp đồng quy định giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp: "Giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị lắp đặt nêu trong hợp đồng có biến động theo tỷ lệ trượt giá được thông báo của cấp có thẩm quyền, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước có thay đổi chính sách có liên quan".


Do vậy, việc chủ đầu tư điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới cho nhà thầu là phù hợp quy định.


Đối với trường hợp dự án bị chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu (chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng) thì chủ đầu tư phải gia hạn hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu (vật liệu, nhân công, máy thi công...) do vi phạm hợp đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Giá hợp đồng được điều chỉnh trong cả thời gian gia hạn nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận.


Đoan Trang (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages