>

Post Top Ad

Vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng

Share This

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng.
Ảnh minh họa.


1.Việc sử dụng các cọc tiết diện nhỏ để gia cố nền móng là để tăng chiều sâu khối móng quy ước, do vậy việc thí nghiệm là để xác định khả năng chịu lực của khối móng quy ước. Việc thí nghiệm cần có đề cương căn cứ vào yêu cầu cụ thể của thiết kế công trình, điều kiện địa chất khu vực xây dựng công trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn đã được phê duyệt và quy định hiện hành.


Đề cương cần được tư vấn thiết kế lập hoặc thỏa thuận trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt tiến hành thí nghiệm.


Tiêu chuẩn “TCXD 190:1996 - Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” (Mục 5.7) được áp dụng cho việc thí nghiệm nén tĩnh cọc đơn không áp dụng cho nhóm cọc.


2. Căn cứ văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014), tổ chức tư vấn khi thực hiện khảo sát xây dựng phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 153 Luật Xây dựng 2014, ngoài ra còn phải đảm bảo các điều kiện đối với chủ nhiệm khảo sát, điều kiện đối với tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng áp dụng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực.


3. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về “Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng” chỉ hướng dẫn các nội dung của công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu đối với các lĩnh vực ngành xây dựng quản lý để triển khai thực hiện đo đạc và bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế.


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ, quy định cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm “cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy chế”, theo đó Bộ TN&MT là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc bản đồ và cấp giấy phép đo đạc theo các quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ TN&MT về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cần căn cứ các quy định về cấp giấy phép đo đạc và bản đồ được quy định tại Nghị định số 12/2002/NĐ-CP và Thông tư 32/2010/TT-BTNMT để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đo đạc và bản đồ. Các nội dung cụ thể hơn đề nghị có công văn gửi Bộ TN&MT để được hướng dẫn cụ thể.


Đoan Trang (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages