>

Post Top Ad

Quy định thời gian xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu

Share This

(Xây dựng) - Về việc gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, sông Đà Rằng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (gọt tắt là Dự án), Bộ Xây dựng có Công văn số 442/BXD-VLXD, ngày 15 /3/2016 trả lời UBND tỉnh Phú Yên và doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu (gọi tắt là doanh nghiệp). Nội dung như sau:
Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu làm thủ tục xuất khẩu cát nhỉễm mặn tận thu với khối lượng còn lại là 442.261 m3 trong khoảng thời gian từ nay đến ngàỵ 31/12/2016. Ảnh minh họa.


Ngày 12/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 1775/BXD-VLXD hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 481.154 m3, trong khoảng thời gian từ ngày 12/8/2015 đến ngày 31/12/2015. Đến nay, vì thời tiết không đảm bảo thi công nên doanh nghiệp mới xuất khẩu được 58.892,56 m3, khối lượng cát nhiễm mặn còn lại chưa xuất khẩu là 422.261,44 m3.


Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên và doanh nghiệp về việc tiếp tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nhằm đảm bảo mục tiêu cho thông luồng, thoát lũ, tàu thuyền ra vào thuận lợi; Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu làm thủ tục xuất khẩu cát nhỉễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án với khối lượng còn lại là 442.261 m3 (Bốn trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm sáu mốt mét khổì), trong khoảng thời gian từ nay đến ngàỵ 31/12/2016.


Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát, kiểm tra và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo.


Doanh nghiệp phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật Khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét...), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận.


Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Yên về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.


Đoan Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages