>

Post Top Ad

Xác định thời gian bảo hành nhà chung cư

Share This

(Xây dựng) - Về việc xác định thời gian bảo hành nhà chung cư, Bộ Xây dựng có Công văn số 25/BXD-QLN, ngày 13/3/2016 trả lời Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:
Thời hạn bảo hành được tính từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng - Ảnh minh họa.


1.Đối với các căn hộ được bàn giao cho người mua, thuê mua trước ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực thi hành thì phải tuân theo quy định của Luật Nhà ở 2005 và các văn bản có liên quan. Theo đó, tại Khoản 4, Điều 74 của Luật Nhà ở 2005 đã quy định: “Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu nhà ở để đưa vào sử dụng”.


2.Đối với các căn hộ được bàn giao cho người mua, thuê mua sau ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực thi hành thì phải tuân theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các văn bản có liên quan. Theo đó, tại Khoản 9, Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định: “Thời hạn bảo hành được tính từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng”. Như vậy, kể từ sau ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm bảo hành nhà chung cư với thòi hạn được tính từ ngày bàn giao căn hộ cho người mua, thuê mua.Đoan Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages