>

Post Top Ad

Cty CP Sông Đà 4: Đổi mới để đáp ứng yêu cầu thị trường

Share This

(Xây dựng) - Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Cty CP Sông Đà 4 diễn ra ngày 26/4 nhận được sự thống nhất của các cổ đông bởi lãnh đạo và CBCNV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đại hội đồng cổ đông của Cty CP Sông Đà 4 nhận được sự thống nhất của các cổ đông.


Trong năm 2015, Cty đạt giá trị sản xuất kinh doanh (SXKD) 806 tỷ đồng (đạt 114% so với kế hoạch), doanh thu 860,65 tỷ đồng (đạt 131%), lợi nhuận trước thuế 30,01 tỷ đồng (đạt 100%), lợi nhuận sau thuế 24,99 tỷ đồng (106%), thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 114%)


Là một nhà thầu thi công xây dựng chuyên nghiệp, có tiềm lực kinh tế, uy tín cao, cùng một lúc Sông Đà 4 đảm nhận thi công nhiều công trình trong nước và ngoài nước đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế.


Sự đóng góp của Cty tại các công trình trọng điểm của đất nước đã thể hiện năng lực và kinh nghiệm thi công, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp (DN).
Năm 2015, Sông Đà 4 đạt giá trị SXKD 806 tỷ đồng.


Trong năm 2015, cùng với việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD đạt hiệu quả và tăng trưởng, Sông Đà 4 cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Quyền lợi của cổ đông được bảo đảm.


Tại đại hội, các ý kiến tham luận của cổ đông tập trung vào việc xây dựng định hướng phát triển của Cty khi các công trình xây dựng thủy điện dần hết. Chủ tịch HĐQT Sông Đà 4, ông Hồ Sỹ Hùng khẳng định: Cty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ mới, chủ động tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài nước; Tiếp tục xây dựng các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm, quản lý chi phí trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Bảo đảm chế độ cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông.
Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Sông Đà 4 khẳng định Cty sẽ nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường.


Các cổ đông cũng thống nhất cao với kế hoạch dự kiến năm 2016 của Cty, với mục tiêu giá trị SXKD 803 tỷ đồng, doanh thu 785,9 tỷ đồng, nộp ngân sách 45,5 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 15%.


Lê Mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages