>

Post Top Ad

Phú Thọ: Huyện Lâm Thao giữ vững và phát huy thành quả nông thôn mới

Share This

(Xây dựng) - Lâm Thao là huyện đầu tiên của tỉnh Phú Thọ, cũng như khu vực miền núi phía Bắc được công nhận là huyện NTM. Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã và đang tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân.
Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao nhiều năm qua đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của huyện.Ngay từ những ngày đầu, huyện Lâm Thao đã chủ động bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Huyện đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người dân đều biết và chủ động tham gia chương trình này. Qua 5 năm, toàn huyện có 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực: tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%; 100% khu dân cư có nhà văn hóa; 92,4% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện; môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp…


Thời gian tới, Lâm Thao chủ trương tiếp tục xây dựng NTM theo hướng hiệu quả, chủ động lồng ghép các nguồn lực đầu tư, phát huy vai trò của người dân; chú trọng nâng cao chất lượng đời sông cho người dân và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng NTM.


Lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo thực hiện rà soát, quy hoạch phân vùng sản xuất; lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hang hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; mở rộng diện tích trồng rau, củ phục vụ cho dự án nhà máy chế biến nông sản G.O.C dự kiến đi vào sản xuất năm 2017. Đồng thời chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, nhân rộng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá trình, ếch, lươn… Năm 2016, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%.


Địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Các dự án xây dựng hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp giao thông; dự án hạ tầng Khu công nghiệp Lâm Thao giai đoạn 2; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao và nhiều dự án nâng cấp khác, cải tạo môi trường… nhanh chóng được chỉ đạo và triển khai thực hiện.
Đời sống tinh thần của người dân Lâm Thao đang ngày càng được nâng cao


Song song với xây dựng cơ sở vật chất và phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người dân cũng được lãnh đạo huyện quan tâm, chú ý. Huyện đã thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia…


Lâm Thao phấn đấu đến năm 2016 có thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới trong toàn huyện.


Nguyễn Nhung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages