>

Post Top Ad

Vinaconex tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Share This

(Xây dựng) - Ngày 22/4/2016, tại Hà Nội, TCty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có Báo cáo tổng kết hoạt động SX - KD năm 2015 và kế hoạch SX - KD năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động SX - KD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
Toàn cảnh đại hội cổ đông năm 2016 của Vinaconex.


Tổng lợi nhuận trên 577 tỷ đồng


Báo cáo năm 2015 cho thấy, Cty Mẹ đã hoàn thành kế hoạch SX - KD được Đại hội cổ đông phê duyệt ở các chỉ tiêu chính. Theo số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán thì tổng doanh thu năm 2015 là 2.838 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 306 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức 7%, bằng 100% so với kế hoạch năm và bằng 117% so với thực hiện năm 2014.


Tổng lợi nhuận gộp từ các hoạt động kinh doanh của Cty Mẹ là 577,096 tỷ đồng (không bao gồm chi phí hoàn nhập/trích lập dự phòng đầu tư tài chính), tăng 128,206 tỷ đồng, bằng 128,6% so với kế hoạch.
Năm 2015, lợi nhuận của Cty Mẹ đạt trên 577 tỷ đồng.


Đối với hoạt động xây lắp, giá trị công trình trúng thầu đạt 2.656,88 tỷ đồng.


Trong đó, có những công trình lớn như: hạ tầng chính khu CNC Hòa Lạc (1.245,28 tỷ đồng), Tòa án phúc thẩm TP HCM (353 tỷ đồng), Cầu cạn và nút giao với phố Nguyễn Văn Tao – TP HCM thuộc dự án Bến Lức – Long Thành (349,5 tỷ đồng), Hệ thống ATGT đường nối TP Hạ Long (97,21 tỷ đồng), Gói thầu A5 dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (192 tỷ đồng); Chung cư thuộc khu CT -19 B Khu đô thị Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội (132 tỷ đồng), Khách sạn Nha Trang (73,6 tỷ đồng), Nhà máy TAL (92,46 tỷ đồng), Tòa nhà Radar cho Trạm khí tượng tại Hải Phòng và Vinh (35,4 tỷ đồng)…. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp năm 2015 là 77,28 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2014.


Hoạt động đầu tư ghi dấu ấn cho sự chuyển mình của hoạt động kinh doanh BĐS với nhiều dự án hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư; đồng thời tạo hình ảnh đẹp về thương hiệu Vinaconex ở lĩnh vực kinh doanh BĐS trên thị trường Hà Nội. Tiêu biểu là các dự án: Hoàn tất thành công giao dịch mua bán chuyển nhượng cổ phần Dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ; Triển khai thành công các dự án bất động sản như: Dự án 97 – 99 Láng Hạ (Công ty Mẹ), Vinata Tower (Vinata), CT4 (Vimeco), khu Văn phòng và nhà ở Minh Khai (Vinahud)…. Tiếp tục thúc đẩy GPMB, san lấp mặt bằng và triển khai đầu tư một phần hạ tầng dự án Khu công nghiệp CNC Hòa Lạc.


Bên cạnh đó, Vinaconex nỗ lực thực hiện các thủ tục pháp lý, đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho Viwasupco để triển khai dự án cấp nước Sông Đà giai đoạn 2 và đã tiến hành khởi công dự án vào tháng 10/2015


Năm qua, TCty đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các đơn vị VVHA, R&D, VC3, VC5, Công ty Xi măng Yên Bình, Công ty Điện miền Bắc 3; thoái phần lớn vốn tại VC15; ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc đối với giao dịch thoái vốn tại Công ty CP Tài chính Vinaconex – Viettel; tiếp tục thu hồi vốn đầu tư tại Quỹ Đầu tư theo tiến độ hoàn trả vốn của Quỹ.


Đến ngày 31/12/2015, danh mục đầu tư vốn đã giảm xuống còn 49 đơn vị đầu mối với tổng giá trị đầu tư 3.568 tỷ đồng. Các đơn vị sau khi thoái vốn đã trở thành đơn vị vệ tinh của TCty trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD


Hoạt động tài chính của TCty năm 2015 tiếp tục duy trì dòng tài chính thông suốt. Về cơ bản, các chỉ số tài chính của TCty trong năm 2015 tiếp tục đi theo xu hướng giảm quy mô tổng tài sản bằng giảm các khoản nợ phải trả, giảm hệ số nợ.


Đánh giá về kết quả hợp nhất là sự tăng trưởng mạnh các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh so với năm 2014. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2015 bằng 95,8 % so với thực hiện năm 2014; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2015 bằng 139,4% so với thực hiện năm 2014; lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ thực hiện năm 2015 bằng 125,5% so với thực hiện năm 2014; lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát thực hiện năm 2015 bằng 204,4% so với thực hiện năm 2014.


Tiếp tục ổn định để bứt phá năm 2016


Bước sang năm 2016, với chủ đề “Tiếp tục ổn định để bứt phá”, TCty đưa ra các mục tiêu kế hoạch: Kiên định với định hướng lấy xây lắp và đầu tư kinh doanh BĐS làm nòng cốt; quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc, thoái vốn theo kế hoạch. Phấn đấu thực hiện tổng doanh thu là 3.022,2 tỷ (tăng 6,4% so với năm 2015); Lợi nhuận trước thuế 355,2 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2015); Tỷ lệ cổ tức 14,2% (năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%).
Năm 2016, TCty phấn đấu đạt tổng giá trị SX-KD 3.022,2 tỷ đồng.


Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, Ban điều hành bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, lấy năm 2016 là năm chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động xây dựng và kinh doanh BĐS; tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc đầu tư tại các đơn vị theo chủ trương đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt.


Hoạt động tài chính tiếp tục giữ vững sự ổn định, sử dụng linh hoạt các nguồn và kênh tài chính nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, phát huy lợi thế của một doanh nghiệp đang được các tổ chức tín dụng xếp hạng cao. Cải cách bộ máy và nhân sự đi đôi với chính sách đào tạo và đào tạo lại nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng. Đẩy mạnh phát triển và quản lý thương hiệu...


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Ban điều hành TCty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của TGĐ năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Lựa chọn Cty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của TCty năm 2016;…

Cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo, kế hoạch trình tại đại hội.


Ngọc Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages