>

Post Top Ad

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

Share This

Quyết liệt đổi mới để phục vụ hiệu quả cho nhân dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Nhiều tấm gương sáng của Hà Nội trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được vinh danh, Ảnh: An ninh thủ đôQuyết liệt đổi mới để phục vụ hiệu quả cho nhân dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 20 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, tổ chức sáng nay 10/5.


Nhấn mạnh “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”, Bí thư Thành ủy lưu ý việc học và làm theo Bác phải luôn luôn hòa chung, trở thành động lực cho việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.


Từng cấp ủy, đơn vị tự giác xây dựng kế hoạch, chương trình; cá nhân đăng ký nội dung, công việc cụ thể hàng năm để thực hiện học tập và làm theo Bác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xem xét hiệu quả thực hiện để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức.


Tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ theo nội dung chuyên đề với các hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng thảo luận về giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện ở cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong Nhân dân.


Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nêu rõ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất”.


Theo Nguyên Nhung/VOV.VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages