>

Post Top Ad

Thẩm quyền quản lý dự án và thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Share This

(Xây dựng) - BạnHoàng Anh Dũngtại hòm thưhoangdung5745@gmail.comhỏi: Cơ quan tôi lập dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc có tổng mức đầu tư dưới 05 (năm) tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách.Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định không phải là Sở Xây dựng thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để thẩm định - Ảnh minh họa.


Căn cứ Khoản a, Mục 3, Điều 13; Khoản d, Mục 3 và Khoản b, Mục 7, Điều 10 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, cơ quan tôi thuê một đơn vị tư vấn không phải là Sở Xây dựng để thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật làm cơ sở phê duyệt.


Vậy xin hỏi: Cơ quan tôi thực hiện việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật như trên có đúng với các quy định hiện hành không? Đơn vị thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án có được thực hiện công việc tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án mình làm tư vấn quản lý dự án hay không?


Về vấn đề bạn Dũng hỏi, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời như sau:


Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13, Điểm d Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên do cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định không phải là Sở Xây dựng thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để thẩm định.


Về tổ chức quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.


Đoan Trang (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages