>

Post Top Ad

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình

Share This

(Xây dựng) – Đây là một trong số các chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 4/2016 vừa được ban hành. Các nội dung khác cũng được Chính phủ tập trung triển khai như bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường...
Ảnh minh họa.


Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô để có nền tảng tăng trưởng cao trong dài hạn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, chất lượng sống cho người dân, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,7% và kiểm soát lạm phát dưới 5%.


Đồng thời, tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2016, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ đầu năm đến nay và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.


Các Bộ, ngành, địa phương tích cực khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực trọng tâm.


Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã giao trong kế hoạch năm 2016. Các Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình


Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát, thống nhất quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát đơn giá xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình, an toàn công trình. Tiếp tục phân cấp ủy quyền hợp lý trong công tác thẩm định, thẩm tra dự toán, thiết kế dự án đầu tư xây dựng. Tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và phát triển thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển minh bạch, thông thoáng, an toàn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả.


Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là việc quản lý các phương tiện vận tải hành khách; kiểm tra, tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đa dạng hóa, phát triển đồng bộ các phương thức vận tải. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Rà soát, đánh giá, minh bạch và công khai hóa chi phí đầu tư các dự án BOT, xác định mức phí và thời hạn thu phí theo hình thức BOT. Triển khai tích cực các dự án theo hình thức PPP.


Bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp


Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối và các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản, xâm phạm các vùng biển của nước ta. Giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tập trung bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc bỏ sót công việc, nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, nhất là các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai các chính sách, biện pháp điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.


Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tích cực thúc đẩy quan hệ các nước đi vào chiều sâu. Tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế và văn hóa. Tăng cường công tác bảo hộ công dân. Chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, đấu tranh với các tình huống, vụ việc trên Biển Đông.


Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, tránh thông tin một chiều, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người đứng đầu các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí; xử lý nghiêm các hành vi đưa tin không đúng sự thật. Bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các cơ quan nhà nước các cấp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2020.


Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng


Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, đặc biệt lưu ý khâu xét tuyển đại học, không để tạo điểm nóng bức xúc ở một số trường như năm 2015. Có giải pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo tiến sỹ. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có phương án chấn chỉnh lễ hội theo hướng tiết kiệm, văn hóa với vai trò chủ đạo của cộng đồng. Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, thống nhất quy trình trao, nhận các giải thưởng.


Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; chính sách hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các vi phạm.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp về giảm nghèo bền vững, giảm nghèo nhanh hơn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân bị đói, bị khát, thiếu nước sinh hoạt. Các địa phương chủ động rà soát, phối hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện về nhà ở, cải thiện đời sống cho công nhân, người lao động trên địa bàn.


Ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay


Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay. Quản lý, giám sát các ngân hàng thương mại yếu kém. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khoa học công nghệ... gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.


Bên cạnh đó, đánh giá tình hình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh xử lý thực chất nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Rà soát, sửa đổi Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tế.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư theo hình thức công - tư (PPP), đề xuất giải pháp phù hợp. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA đã cam kết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định khối lượng phát hành, thời điểm và lãi suất trái phiếu Chính phủ, bảo đảm cân đối vĩ mô và an toàn nợ công. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Cơ cấu lại chi ngân sách gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công, bảo đảm trong giới hạn cho phép...


Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản; tranh thủ tối đa cơ hội mở rộng xuất khẩu vào các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định....


Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV


Về việc trình phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ thông qua nội dung báo cáo rà soát sơ bộ pháp luật của Bộ Tư pháp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.


Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Tờ trình phê chuẩn Hiệp định TPP theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.


Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát pháp luật bảo đảm thực thi Hiệp định TPP, đề xuất phương án điều chỉnh pháp luật cụ thể phù hợp với lộ trình và yêu cầu của Hiệp định TPP (trong đó tính đến việc đề xuất ban hành một văn bản để sửa đổi nhiều văn bản), báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2016.


Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước.


Để xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, Thủ tướng lưu ý cần quán triệt các nguyên tắc: Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình, thành phần kinh tế đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường… và cơ hội kinh doanh; nhà nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ tiên lượng của chính sách để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp phát triển; doanh nghiệp tư nhân là động lực của sự phát triển kinh tế. Có chính sách hỗ trợ đặc thù để phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự để tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; quản lý nhà nước phải đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tập trung vào hậu kiểm gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức; thanh tra, kiểm tra, giám sát cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư tuân thủ tốt các quy định của pháp luật.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư doanh nghiệp, trước mắt là rà soát, giải quyết triệt để những vướng mắc chưa phù hợp giữa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các luật liên quan.


Đồng thời tập trung xây dựng luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có chất lượng; giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh liên quan tới thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp với nhiều hình thức mà Nhà nước, các địa phương cần phải quan tâm.


Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam thông qua đơn giải hóa các thủ tục chuyển nhượng, góp vốn đầu tư, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.


Tập trung tháo gỡ khó khăn, loại bỏ giấy phép con không phù hợp


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc: Xây dựng, thực hiện kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai ngay Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc; đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính; loại bỏ giấy phép con không phù hợp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Cam kết cụ thể về việc cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện bộ chỉ số để doanh nghiệp, người dân chấm điểm chính quyền. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.


Các Bộ, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01/6/2016. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.


Các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ sớm kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành (tên gọi, thành phần, nhiệm vụ, quy chế hoạt động), trình Thủ tướng Chính phủ.


Bãi bỏ điều kiện kinh doanh không còn phù hợp


Về cải cách và nâng cao chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập hợp rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ở các bộ, ngành và cơ quan liên quan, thực hiện công bố công khai để doanh nghiệp hiểu và thực hiện. Đơn giản hóa, hợp lý hóa các điều kiện kinh doanh. Kiên quyết bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, nghiêm cấm ban hành bất cứ điều kiện kinh doanh mới, nhất là giấy phép con, trái quy định pháp luật, ban hành không đúng thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực thi, bảo đảm sự cần thiết, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.


Đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp và công cụ quản lý Nhà nước về điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, áp dụng cấp phép tự động và thực hiện hậu kiểm; rà soát, loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh ra khỏi các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, các sản phẩm và chất lượng sản phẩm để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư doanh nghiệp.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám sát cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp và kết quả đánh giá hiệu lực quản lý, không trùng lắp trong việc thanh tra. Đặc biệt là công tác kiểm toán thuế minh bạch hơn, chống tiêu cực và tham nhũng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.


Không tăng phí, lệ phí, không tăng thuế, không tăng lãi vay ngân hàng tạo điều kiện giảm chi phí cho doanh nghiệp.


Kiên quyết xử lý cán bộ gây phiền hà cho doanh nghiệp


Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ hằng quý, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với nhà đầu tư, doanh nghiệp để nhận diện vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp trên địa bàn; thiết lập và công khai đường dây nóng điện thoại, website trực tuyến để trực tiếp nhận ý kiến phản ánh và giải đáp cho doanh nghiệp.


Hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; theo nguyên tắc không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không được kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính không đúng theo quy định của pháp luật.


UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan quán triệt đến từng cán bộ công chức về cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, chuyển mạnh mẽ sang tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; công khai quy trình và các cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ; tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.


Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các vi phạm của công chức trong phạm vi quản lý.


Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các Bộ, ngành, địa phương: Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin trực tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính; Công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử; Thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.


Các doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh.


Thu, nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quyết toán, xử lý các tồn tại về tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần và xác định khoản phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện đúng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và nộp kịp thời các khoản thu về Quỹ theo quy định.


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, đề xuất báo cáo các cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.


Triển khai thi hành Luật phí và lệ phí


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí.


Chỉ thị nêu rõ, Luật phí và lệ phí đã được Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân.


Để khẩn trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí và tổ chức triển khai thi hành từ ngày 01/01/2017 hiệu quả, đảm bảo thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện ngay việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí đang còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực mà Bộ, ngành mình đang thu, quản lý và sử dụng, đối chiếu với Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí và các quy định khác của Luật này để thực hiện phân loại làm cơ sở đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí, bảo đảm thực hiện đúng Luật phí và lệ phí; gửi kết quả rà soát về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2016.


Trên cơ sở kết quả rà soát và trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động chỉ đạo xây dựng Đề án thu phí, lệ phí và đề xuất các nội dung quy định về phí, lệ phí đối với lĩnh vực Bộ, ngành mình phụ trách gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2016.


Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành trực thuộc rà soát hệ thống văn bản quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành đang còn hiệu lực thi hành, đối chiếu với Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí và các quy định khác của luật này để thực hiện phân loại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hoàn thành rà soát trước ngày 31/5/2016.


Trên cơ sở kết quả rà soát, căn cứ Luật phí, lệ phí và các văn bản quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thực hiện luật này, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí mới để thực hiện từ ngày 01/01/2017.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc rà soát các khoản phí và lệ phí theo quy định hiện hành để phân loại xử lý, làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật mới về phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, bảo đảm 4 nguyên tắc sau:


Các khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, nay không có tên trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật phí và lệ phí và luật chuyên ngành thì không được phép thu.


Các khoản phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, nay thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.


Các khoản phí, lệ phí dừng thu phải thực hiện kê khai quyết toán số tiền phí, lệ phí đã thu, đã sử dụng theo quy định hiện hành.


Nghiên cứu kỹ thực tế để ban hành văn bản thu phí, lệ phí cho phù hợp. Không ban hành văn bản đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục phí và lệ phí nhưng chưa thấy cần thiết và chưa đủ điều kiện thu. Chưa thu loại phí, lệ phí có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí; trong tháng 7/2016, trình Chính phủ dự thảo Pháp lệnh về án phí và lệ phí tòa án để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật phí và lệ phí đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.


Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các đài phát thanh và truyền hình ở địa phương dành thời lượng thoả đáng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí. Các báo của cơ quan bảo vệ pháp luật Trung ương và địa phương dành chuyên mục để phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phí và lệ phí.


Công tác phổ biển, giáo dục pháp luật về phí, lệ phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng.


Tạm thời miễn áp dụng xử phạt vi phạm hành chính lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc


Về việc tạm thời miễn áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ đối với người lao động Việt Nam cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước, Chính phủ thống nhất: Người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/9/2016 thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh, đối với trường hợp khách nhập cảnh không có tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh có xác nhận của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan căn cứ các chứng từ gồm: hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh, vé máy bay, vận đơn có người gửi, người nhận hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi mang tên người nhập cảnh do người nhập cảnh nộp và xuất trình để thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với hành lý của khách nhập cảnh gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi và không áp dụng chính sách tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Về vấn đề tự chủ nhân sự của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo hướng: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và quyết định số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số biên chế tăng thêm.


Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình các dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ thuộc lĩnh vực quản lý theo nguyên tắc trên.


Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường


Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đẩy mạnh quan trắc môi trường biển thường xuyên ở các địa phương ven biển miền Trung xảy ra sự cố hải sản chết bất thường để giám sát, cảnh báo và có giải pháp ứng phó kịp thời; phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất lớn. Phối hợp với Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức kết quả kiểm tra, chủ trương, biện pháp xử lý. Đồng thời, phối hợp cùng các Bộ, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 02/5/2016 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là ở khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng giải pháp phục hồi đánh bắt, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản ở một số địa phương ven biển miền Trung xảy ra sự cố hải sản chết bất thường....


Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm trong mùa hè và dịch bệnh do vi - rút Zika. Tăng cường quản lý môi trường y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghiêm túc triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế liên quan đến các lĩnh vực đột phá, các chiến lược phát triển các loại thị trường. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.


Tiếp tục quy định giao VPCP giúp Chính phủ quản lý nhà nước về Công báo


Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó tiếp tục quy định việc giao Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về Công báo và trực tiếp xuất bản, phát hành Công báo; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 15/5/2016.


Đối với các văn bản quy định chi tiết của các luật, pháp lệnh đã hết hiệu lực nhưng chưa ban hành kịp thời văn bản thay thế, Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng nếu không trái với tinh thần của luật, pháp lệnh mới được ban hành. Đồng thời, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo tập trung các nguồn lực cần thiết, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết mà luật, pháp lệnh đã ủy quyền trước ngày 30/9/2016.


Về định hướng lớn xây dựng dự án Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Chính phủ thống nhất cơ bản đồng ý với những định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp đề xuất. Việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện đạo Luật này nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ và bảo đảm quyền của công dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; tạo cơ sở pháp lý vững chắc khắc phục những bất cập, hạn chế, thúc đẩy đổi mới công tác bồi thường của Nhà nước.


Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội, tiến trình cải cách hành chính, công vụ, cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cần đánh giá sâu sắc thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan bồi thường Nhà nước phù hợp, gắn liền với đổi mới cơ chế phân bổ, cấp kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tính tập trung, thống nhất, chủ động, kịp thời trong giải quyết bồi thường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.


PV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages