Áp dụng quy trình quản lý đầu tư theo nguồn vốn - Thiết Kế Nhà Phố

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Áp dụng quy trình quản lý đầu tư theo nguồn vốn

Share This

(Xây dựng) - Về việc áp dụng quy trình thực hiện dự án theo nguồn vốn, Bộ Xây dựng có Công văn số 1472/BXD-HĐXD, ngày 19/7/2016 trả lời TCty Hàng không Việt Nam - CTCP với nội dung như sau:Theo quy định tại Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước”.


Theo quy định tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì “vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ; trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được đảm bảo bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất”.


Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và theo nội dung Văn bản số 638/TCTHK-TCKT thì TCty Hàng không Việt Nam - CTCP là doanh nghiệp cổ phần (không phải doanh nghiệp nhà nước). Nếu dự án đầu tư xây dựng của TCty Hàng không Việt Nam sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp thì là dự án sử dụng vốn khác. Đề nghị TCty Hàng không Việt Nam nghiên cứu các quy định của pháp luật về xây dựng theo hướng dẫn trên và căn cứ vào nguồn vốn cụ thể của từng dự án để sửa đổi, điều chỉnh Quy chế quản lý đầu tư và đấu thầu đảm bảo đúng quy trình của pháp luật.


Đoan Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages