Quy định sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch - Thiết Kế Nhà Phố

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Quy định sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Share This

(Xây dựng) - Về việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Bộ Xây dựng có Công văn số 22/BXD-HTKT, ngày 20/7/2016 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai với nội dung như sau:


1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định số 117/2007/NĐ-CP quy định tại Điều 1 “các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp”.


Quy định hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh được giải thích tại Khoản 8, Điều 2 “Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh là một hệ thống bao gồm các công trình khai thác, xử lý nước, mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch”.
Cty CP Cấp nước Lào Cai.


2. Đối với hệ thống cung cấp nước, bao gồm có công đoạn xử lý nước (tối thiểu xử lý sơ bộ bằng công trình lắng cặn hoặc sử dụng hóa chất…) nhằm bảo đảm chất lượng nước đáp ứng yêu cầu sử dụng cho khu công nghiệp (KCN) là một hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (quy định tại Khoản 8, Điều 2).


Việc đề xuất doanh nghiệp khác đầu tư hệ thống cung cấp nước cho KCN Tằng Loỏng là không phù hợp với quy định Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP “mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”. Mặt khác, việc đầu tư phát triển cấp nước cần phải thực hiện theo quy hoạch cấp nước KCN và thị trấn Tằng Loỏng đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ.UBND ngày 10/6/2008 và các quy hoạch có liên quan khác.


3. Trong trường hợp Cty CP Cấp nước Lào Cai (là đơn vị được UBND tỉnh Lào Cai giao thực hiện dịch vụ cấp nước cho KCN Tằng Loỏng tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 15/01/2008) không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và phát triển cấp nước như theo thỏa thuận dịch vụ cấp nước, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Lào Cai để điều chỉnh vùng phục vụ cấp nước làm cơ sở huy động các doanh nghiệp khác tham gia đầu tư.Đoan Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages